מהו תיקון 24<br> ולמה כל מעביד חייב לוודא שהוא מוגן מפניו?

מהו תיקון 24 ולמה כל מעביד חייב לוודא שהוא מוגן מפניו? ב- 1.2.2009 נכנס לתוקפו "תיקון 24" לחוק הגנת השכר המעביר את נטל הוכחת כמות שעות העבודה מהעובד למעביד. פרוש הדבר הוא שבמידה ועובד תובע תשלום עבור שעות עבודה נוספות המעביד הוא שיצטרך להוכיח שהעובד לא עבד באותן שעות. ומהן ההשלכות של התיקון? אם בעבר […]